"Evaluatie Frysk Marreprojekt is nog te vroeg"

© Omrop Fryslân, Wytse Vellinga
Een meerderheid van Provinciale Staten vindt een evaluatie van het Frysk Marreprojekt nog te vroeg. Een aantal deelprojecten is nog niet klaar of nog maar net opgeleverd. Daarnaast is de zware economische recessie van de afgelopen jaren ook van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de bestedingen door watersporters, blijkt uit eerdere onderzoeken. Collegepartijen CDA, VVD, FNP en oppositiepartijen PvdA, ChristenUnie en PVV willen voor de definitieve evaluatie ook beter met marktpartijen praten.
Op langere termijn zullen de positieve effecten van het Frysk Marreplan beter zichtbaar zijn. Het Frysk Marreprojekt is uitgevoerd van 2000 tot 2015. In totaal heeft de provincie 450 miljoen euro geïnvesteerd. De uitgevoerde projecten waren gericht op het verbeteren van de kwaliteit van watersportverbindingen: baggeren van vaarroutes, nieuwe ligplaatsen, nieuwe vaarroutes en voorzieningen voor veiligheid op het water.