Maria van de Schepop is de nieuwe president van de rechtbank

Maria van de Schepop © rechtspraak.nl
Maria van de Schepop is met ingang van 1 april de nieuwe president van de rechtbank Noord-Nederland. Ze is door de Raad voor de rechtspraak officieel voorgedragen bij de minister van justitie als voorzitter van het gerechtsbestuur van de rechtbank. Ze volgt Daan Keur op, die in augustus afgelopen jaar ophield.
Van de Schepop werkt nu nog als coördinerend rechter-commissaris bij de rechtbank in Den Haag. Ze begon haar carrière in 1991 als stafjurist bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.