Vogelwacht is klaar met discussie over eieren zoeken

Ljipaai komt út © Henk Bootsma
Als de leden het niet meer willen, dan vragen we dit jaar geen ontheffing meer aan om kievitseieren te mogen zoeken. Dat zegt voorzitter Rendert Algra van de Bond van Friese Vogelwachten BFVW. Zo zou het kunnen dat er definitief een eind komt aan de traditie van het eieren zoeken. Algra merkt dat er steeds meer discussie is over het zoeken en met name het rapen van kievitseieren. De leden van de BFVW hebben daar zo langzamerhand schoon genoeg van, zegt hij.

"Niet zoeken? Dan ook geen nazorg"

Het BFVW heeft maandag over een week een extra ledenvergadering. Dan wordt er besproken hoe ze dit jaar omgaan met het zoeken van de eieren. De afgelopen jaren werden de eieren niet meegenomen, omdat het slecht gaat met de kievit. Het bestuur wil de traditie van het zoeken graag overeind houden. Wel zoeken, en niet meenemen, dat zou dit jaar ook wel weer kunnen, zegt Algra. "Maar het kan ook zijn dat de leden dan zeggen: 'dan doen we liever helemaal niets.' Dan hebben we ook geen nazorg."

Een 'criminele organisatie'

De leden fan it BFVW willen af van het imago van een eierzoekvereniging, zegt Algra. "We zijn een beschermingsvereniging van de weidevogels. We vinden het vervelend dat we de laatste jaren neergezet worden als een halve criminele organisatie, door mensen die zeggen dat we eieren meenemen. Dat beeld is heel lastig te kantelen, terwijl we 4000 vrijwilligers hebben die drie maanden per jaar het veld in gaan om de nesten van weidevogels te beschermen."