Bestuurders naar Parijs voor Koloniën van Weldadigheid

Een aantal bestuurders uit Nederland en België is momenteel onderweg naar Parijs. De bestuurders bieden daar het nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid aan bij UNESCO. De bedoeling is dat de Koloniën de werelderfgoedstatus krijgen. Deze armenkoloniën liggen in Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel en in België. Bij de delegatie zijn ook bestuurders uit de gemeente Weststellingwerf aanwezig, waar bij Noordwolde ook een kolonie ligt. Het nominatiedossier wordt vrijdag overhandigd.
Vanaf 1818 werden arme mensen uit meestal grote steden naar de koloniën gebracht. Zij konden dan een eigen bestaan opbouwen, bijvoorbeeld als boer. Mensen kregen in de koloniën onderdak, onderwijs en zorg. Het idee kwam van generaal Johannes van den Bosch. Eerder zijn al betonnen markeringen om de Koloniën fan Weldadigheid geplaatst.