Duizenden handtekeningen voor Leeuwarder schaapherder

Een paar duizend mensen hebben een internet-petitie tekenen voor de Leeuwarder schaapherder Sam Westra. De ondertekenaars vinden dat Westra met zijn 210 schapen in Leeuwarden moet blijven. Westra kreeg begin januari van de gemeente te horen dat zijn werk overgenomen wordt door een schaapherder uit Tjalleberd. Eén van de redenen waarom Westra het werk niet gekregen heeft, is omdat hij niet actief is op sociale media. Hij heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente.
De gemeente Leeuwarden laat weten de petitie voor schaapherder Sam Westra 'een mooi initiatief' te vinden. "Dit zegt iets over het goede werk dat hij de afgelopen jaren heeft verricht. De gemeente waardeert dit. De aanbestedingsprocedure, voor de nieuwe termijn van vier jaar is zorgvuldig gevolgd, met gelijke kansen voor alle inschrijvers. De heer Westra heeft bezwaar tegen de gunning gemaakt. De komende dagen wordt beoordeeld of dit bezwaar gegrond is."