"Het is erop of eronder voor weidevogels in Fryslân"

Het is erop of eronder voor de weidevogels in Fryslân. FNP-voorzitter Ultsje Hosper luidt de noodklok en roept de provincie op in actie te komen. Hosper hield bij de nieuwjaarsreceptie van de partij in De Westereen een pleit voor 'natuurinclusieve landbouw', waarin boerenbedrijven en het in stand houden van de natuur beide belangrijk zijn.
Hosper pleit voor gebieden met een hoger waterpeil en voor een deel kruidenrijke vegetatie, waarbij familiebedrijven kleinschalig werken met streekproducten. Alleen dan kan de weidevogel in Fryslân overleven.
Doodsteek
De oud-directeur van It Fryske Gea heeft geen goed woord over voor de zuivelsector, banken, veevoer en kunstmestindustrie en landbouworganisatie LTO, die er alles aan doen de derogatie in stand te houden. Dat is de doodsteek voor biodiversiteit en dus ook voor de weidevogels in onze provincie, zegt Hosper. Bij derogatie mogen boeren van de Europese Unie meer mest over het land uitrijden dan gewoonlijk.
Gas- en zoutwinning
De FNP-voorzitter vindt ook dat de provincie er alles aan moet doen om gas- en zoutwinning in de Waddenzee te stoppen. Ultsje Hosper neemt in het voorjaar afscheid als FNP-voorzitter.