Grote vogeltelactie van de Wadden tot Zuid-Afrika

Ruim 1500 vogelliefhebbers tellen vanaf dit weekeinde vogels in veertig landen. Het gaat om het gebied vanaf de Wadden tot Zuid-Afrika, de hele Oost-Atlantische vogelroute. Het is de tweede keer dat er op deze grote schaal wordt geteld hoe het met de vogels gaat. In 2014 organiseerde het samenwerkingsverband 'Programma naar een Rijke Waddenzee' de telling voor het eerst. Toen werden bijna 15 miljoen vogels geteld.
Niet goed
Daarbij was toen de conclusie dat het met de broedvogels in het Waddengebied niet goed ging. "Hoewel we toen alleen geteld hebben, weten we wel dat dit onder meer te maken heeft met het voedselaanbod, overstromingen van kwelders en predatie", vertelt strategiemanager Manon Tentij. Ze denkt dat de resultaten deze keer heel anders zijn. "Daar is twee jaar waarschijnlijk een te korte periode voor."
Turven
Het telgebied is zo groot, omdat de vogels in het hele gebied overwinteren. Tentij: "Neem bijvoorbeeld de katoensteltloper. Eén ondersoort overwintert in het Waddengebied, maar een andere ondersoort zit in de winter in Afrika." Daar hebben de initiatiefnemers echt mensen moeten opleiden. "Daar zijn we al sinds 2011 mee bezig. En het gaat heel basic, met boekje en potlood. En dat turven." Voordat al die gegevens in de computer staan, zijn we al gauw een hele poos verder.  "We hopen in juli de eerste grove resultaten te hebben. En dan volgend jaar een uitgebreid rapport."
De bedoeling is dat de tellingen voortaan om de vier tot zes jaar plaatsvinden.