Smallingerland teleurgesteld over vaarweg

De gemeente Smallingerland is teleurgesteld over het besluit van de provincie om de vaarweg naar Drachten niet te verbeteren. De provincie steekt wel geld in het uitbaggeren en verbreden van het Van Harinxmakanaal naar Leeuwarden en de vaarweg richting Heerenveen. Dat zouden volgens de provincie de meest rendabele opties zijn. Verbeteren van de vaarweg naar Drachten zou te duur uitpakken.
Smallingerland dringt al 30 jaar aan op het verbeteren van de vaarweg. Volgens wethouder Ron van der Leck zal het nu veel  arbeidsplaatsen kosten.
Aderlating
"We zijn zeker teleurgesteld" zegt wethouder Van der Leck. "De vaarweg is van wezenlijk belang voor Drachten en de werkgelegenheid. Er zijn twaalf watergebonden bedrijven actief met tweeduizend arbeidsplaatsen. Klasse 4G schepen worden niet meer gebouwd en nieuwe schepen zullen de haven niet meer kunnen bereiken en dan staan de duizenden banen op de tocht. Dat is een enorme aderlating." Bovendien is de wethouder bezorgd over de duurzaamheid. Goederen die niet meer over water kunnen worden aangevoerd, zouden met vrachtwagens komen, zo'n 250 per dag. Op 29 maart praten Provinciale Staten er nog over.
Ramp
Het is een ramp voor de bedrijven in Drachten, als de provincie definitief beslist om de vaarweg naar Drachten niet te verbeteren. Dat zegt ondernemer Klaas van der Wiel. Zijn transportbedrijf is een van de twaalf bedrijven die afhankelijk is van vervoer over het water.