Vaarwater bij Leeuwarden en Heerenveen wordt uitgebaggerd

De provincie wil het van Harinxmakanaal bij Leeuwarden en het vaarwater richting Heerenveen de komende jaren uitbaggeren en verbreden. Volgens Gedeputeerde Staten blijkt uit onderzoek dat het de meest rendabele opties zijn om de concurrentiepositie van de havens in beide plaatsen in stand te houden en te verbeteren.
Duur
Het Van Harinxmakanaal tussen Leeuwarden en Harlingen en het vaarwater richting Drachten worden voorlopig niet aangepakt. Plannen hiervoor zijn te duur en alleen op lange termijn mogelijk rendabel.
Het opknappen van het vaarwater bij Leeuwarden en Heerenveen kost in totaal zo'n 15 miljoen euro. Daarvan is op dit moment 3,5 miljoen beschikbaar. Provinciale Staten praat op 29 maart over de plannen.