Meer liters melk dan vorig jaar, minder geld

Bij zuivelcoöperatie FrieslandCampina is maandag de 'standstill-maatregel' ingegaan. Die maatregel houdt in dat boeren 90% minder geld krijgen voor elke liter melk die ze meer aan het fabriek leveren in vergelijking met vorig jaar. Boeren die minder melk leveren, kunnen een toeslag tegemoet zien.
Het gaat om een uitzonderlijke maatregel, want FrieslandCampina is traditioneel verplicht om alle melk af te nemen die door de leden wordt aangeleverd. De maatregel blijft van kracht tot het moment dat het fosfaatreductieplan van de zuivelsector van kracht wordt.
Voor veel boeren gaat het om een ingrijpende maatregel, die ook gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering.
Sieta van Keimpema van de Dutch Dairyman Board
De kritiek van Sieta van Keimepema is niet mals. "Voor sommige boeren betekent het dat ze eigenlijk niet verder kunnen. Dat zijn vooral boeren die een uitbreiding hebben gedaan. De directie en bestuur van FrieslandCampina zeiden na het afschaffen van het melkquotum (1 april 2015) dat de boeren leveren konden wat ze wilden. Ze zouden alles afnemen, de toekomst zou fantastisch worden want er zou nooit melk genoeg zijn. Veel boeren hadden vertrouwen in FrieslandCampina. Wij van de Dutch Dairyman Board hebben meteen gezegd dat het niet kon. Er zijn afspraken met Brussel, we kunnen niet plotseling veel meer melken. Bovendien gaat de melkprijs kapot. Een paar maanden na het afschaffen van het quotum kon FrieslandCampina de melk al niet meer verwerken. Ze hebben een veel te grote broek aangetrokken: het is mismanagement."
Schadeclaims
Van Keimpema verwacht dat er veel schadeclaims komen. Maar zo'n traject duurt vaak lang en dat is erg sneu voor al die boeren die nu in moeilijkheden zijn.
Friesland Campina
Als we dit niet zo doen, is de hele sector ‘in de aap gelogeerd’. Dat zegt Jan Willem ter Avest van Friesland Campina. Zonder de maatregel is het wel zeker dat Nederlandse boeren teveel mest produceren. Dan komt de uitzondering die voor Nederlandse boeren geld (de zogenaamde derogatie) in gevaar.
Tijdelijke maatregel
Ter Avest benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel gaat, en dat boeren zelf kunnen kiezen welke referentieperiode ze willen gebruiken. Het basisinkomen is gegarandeerd, zegt hij.