Milieustraat gemeente Leeuwarden heeft 100.000ste bezoeker

Miljeustrjitte © Omrop Fryslân, Annagreet Miedema
De gemeente Leeuwarden heeft net voor de jaarwisseling de 100.000ste bezoeker aan de milieustraat mogen ontvangen. Omrin heeft milieustraten aan de Greunsweg in Leeuwarden en de Oedsmawei in Grou. Particulieren kunnen er gratis huishoudelijk afval en grof vuil inleveren. Puin en ander sloopafval kunnen de inwoners driemaal per jaar gratis inleveren en daarna tegen betaling.
De gemeente streeft ernaar dat het afval zoveel mogelijk gescheiden ingeleverd en verwerkt wordt.