Subsidie Friesland Pop voor documentaires popgeschiedenis

Stichting Friesland Pop krijgt 50.000 euro voor het maken van negen documentaires over de Friese popgeschiedenis. Naast de negen documentaires bestaat het project uit een mobiele tentoonstelling bij bibliotheken in Fryslân. Friesland Pop werkt bij dat project samen met Omrop Fryslân en Tresoar.
Dokumantaires
Bij de rij documentaires  zit onder andere een aflevering over de Friese volksmuziek, de punk van het platteland en de Friese metal. Verder is er aandacht voor popmuziek in het Fries en Friese bands die over de regionale grenzen heen succesvol zijn.
Uitstalling
Naast het uitzenden van de documentaires is er een mobiele tentoonstelling bij een aantal openbare bibliotheken. Bezoekers kunnen kennis maken met het verhaal van de Friese popmuziek. De tentoonstelling heeft een rijk aanbod aan fotomateriaal. Daarnaast is er een digitale jukebox met muziekopnamen.
Alle informatie met het project wordt verzameld en op een website gezet. De website is een blijvend kennis-, documentatie- en informatiecentrum van de Friese popmuziek.