Gemeenten zetten BOCK in voor veilig carbidschieten

Bij het carbidschieten met oud en nieuw moet in tien Friese gemeenten een 'Bewust Oplettende Carbid Knaller' zijn. Die 'BOCK' moet erop toezien dat de regels voor het carbidschieten nageleefd worden. Dat hebben de gemeenten bepaald.
Aanleiding voor de BOCK is het groeiend aantal carbidslachtoffers van twee jaar geleden. Het vuurwerkbesluit van 2014 houdt in dat er overdag geen vuurwerk meer afgestoken mag worden.
Daarna ging de jeugd over op het carbidschieten. Het gevolg was op oudjaarsdag 2014 veel meer jonge carbidslachtoffers met brandwonden.
Drenthe
Het Brandwondencentrum Groningen heeft met gemeenten in Drenthe de BOCK-campagne bedacht. Daardoor waren er in 2015 weer veel minder slachtoffers. Nu wordt de campagne uitgebreid naar Fryslân en Groningen. Er doen tien Friese gemeenten mee. Dat zijn Dantumadiel, De Fryske Marren, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Opsterland, Ooststellingwerf, Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Tytsjerksteradiel. Dinsdagmiddag is het startschot van de BOCK-campagne in Fluitenberg in Drenthe.
Regels
De regels voor de Bewust Oplettende Carbid Knaller zijn:
* Zorg voor een goede voorbereiding met een vergunning van de gemeente.
* Beschermende maatregelen zoals een veiligheidsbril en gehoor bescherming.
* Een melkbus met een stevige bodem. Een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel.
* Zorg dat de melkbus niet achteruit kan schieten na het aansteken.
* Steek de bus aan met een fakkel op een stok
* Ga nooit op de bus zitten. Laat het publiek op veilige afstand staan.
* Zorg voor EHBO en blusmiddelen, mocht er toch nog iets verkeerd gaan.