Het Bildts wordt niet erkend als minderheidstaal

Het Bildts wordt niet erkend als minderheidstaal. Dat schrijft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken in een brief aan de gemeente Het Bildt. Plasterk volgt het advies van de Taalunie, die zegt dat lokale en provinciale afspraken meer opleveren dan een officiele erkenning.
In februari van dit jaar vroeg de gemeente Het Bildt zo'n officiele erkenning aan. De gemeente gaat straks op in de nieuwe herindelingsgemeente Waadhoeke. Het Bildts als minderheidstaal vastleggen, zou goed zijn voor de toekomst, zo dacht de gemeente.
Teleurgesteld
De Taalunie zegt nu dat het Bildts een dialect is, met daarin zowel elementen van de Nederlandse als de Friese taal. Minister Plasterk stelt 10.000 beschikbaar. De gemeente kan dan met het Instituut voor de Nederlandse taal en de Fryske Akademy bekijken hoe het dan wel moet met de Bildtse taal.
Wethouder Boukje Tol en hoofdredacteur Gerard de Jong van de Bildtse Post zijn teleurgesteld over het besluit van minister Plasterk.