Sis Tsiis houdt in Leeuwarden manifestatie voor het Frysk

De burgerinitiatiefgroep Sis Tsiis organiseert donderdag in de binnenstad van Leeuwarden een manifestatie voor meer en beter Fries onderwijs. De actiegroep wil met een fakkeloptocht door de stad en zo aandacht vragen voor een veel ruimere plek voor het Fries op school en meer drietalige scholen.
De tocht begint 's avonds om 18.30 uur op het Zaailand. Onder andere Gerrit Breteler, Wout Zijlstra en Gurbe Douwstra doen mee aan de fakkeloptocht. Tientallen Fries prominenten steunen Sis Tsiis.
"Het moet beter"
Zo hebben Iris Kroes, Anneke Douma en Hylke Speerstra hun handtekening gezet onder de doelstellingen van de burgerinitiatiefgroep. Volgens Sis Tsiis zit het Fries op school ernstig in de knel, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. "Kinderen krijgen niet, of te weinig waar ze recht op hebben: goed onderwijs in de moedertaal", zegt dichter Abe de Vries, een van de initiatiefnemers.
"Dat zet een rem op hun verdere ontwikkeling. Daarnaast is er veel nationale en internationale regelgeving om een minderheidstaal als het Fries te beschermen en te bevorderen, waar de provincie en het Rijk lang niet aan voldoen. Er wordt veel gedaan, maar het moet beter. Wij willen de noodzaak van een ander beleid op de politieke agenda hebben."
Raad van Europa
Ook de Raad van Europa is ontevreden over de onderwijssituatie van het Fries. In het vijfde rapport over het naleven in Europa van het Handvest voor Regionale en Minderheidstalen, dat erg kritisch is over Nedelrand, is één van de aanbevelingen het versterken van het onderwijs in het Fries op alle onderwijstypes, zodat Friezen hun eigen taal goed kunnen lezen en schrijven.