Tijdelijke maatregel voor invaldocenten bijzonder onderwijs

(stockfoto) © Omrop Fryslân
Een tijdelijke maatregel moet ervoor zorgen dat er de komende tijd geen kinderen naar huis gestuurd worden, omdat de school geen invalmeester of juf kan vinden. Vanwege nieuwe regels moeten invallers in het bijzonder onderwijs na een aantal invalbeurten een contract aangeboden krijgen. Maar scholen kunnen dat niet betalen en zetten dan weer andere invallers voor de klas. Zodoende ontstaat een tekort aan tijdelijke meesters en juffen.
Tijdelijk meer contracten
Met de tijdelijke maatregel die er nu komt, mogen schoolbesturen bij ziekte tijdelijk meer contracten afsluiten. Dat voorkomt dat kinderen naar huis worden gestuurd. Dat gebeurde vorige week nog op een school in Sneek.
Griepmaanden
Van januari tot en met maart 2017 wordt de bepaling van de Wwz, de wet werk en zekerheid, tijdelijk buiten werking gesteld. Schoolbesturen kunnen in die maanden bij ziekte meer contracten afsluiten. Ondanks de maatregel is er nog geen structurele oplossing voor het probleem.