Nieuw zwembad voor Drachten aan de Sportlaan

De gemeente Smallingerland heeft de Sportlaan in Drachten op het oog als locatie voor een nieuw zwembad. Zwembad De Welle is in 2020 afgeschreven en daarom moet er een nieuw bad komen. Bouwen op de huidige plek, aan de Reidingweg, is volgens de gemeente geen optie. De gemeente zou dan veel geld mislopen, omdat het bad dan jaren zou moeten sluiten. Het is nog onbekend hoe groot het bad De Nije Welle wordt. De gemeente moet eerst de financiering nog rond krijgen.
Volgens Yme Waterlander van KNZB Regio Noord is de kans groot dat Drachten wel haar 50-meterbad behoudt, terwijl er wel belangstelling voor is in Groningen. "Op dit moment is Drachten het verst met de plannen voor een nieuw zwembad. De helft van het geld heeft de gemeente, nu moet de provincie bijspringen". In de noordelijke drie provincies is er maar plek voor een 50-meterbad. "Ik vind dat Groningen en Drenthe grensoverschrijdend moeten denken en de plannen aan Drachten moeten overlaten. We praten al tien jaar over een nieuw 50-meter bad. Laat het nu maar een keer gebeuren."