Gemeenteloket in 'De Klameare' in Workum gaat dicht

Gemeente Súdwest-Fryslân
Het gemeenteloket in 'De Klameare' in Workum gaat dicht, omdat er niet genoeg mensen komen. Gemiddeld kwamen er elf mensen per maand en dat is te weinig, zegt de gemeente Súdwest-Fryslân.
Voor degenen voor wie het lastig is om naar het loket in Sneek of Bolsward te gaan, heeft de gemeente wel een oplossing, zij kunnen thuis hulp krijgen. En er kan steeds meer via internet geregeld worden.