Grafiek-collectie Knecht-Drenth naar Fries Museum

It Fries museum yn Ljouwert © Omrop Fryslân, Joris Kalma
De provincie schenkt de grafiek-collectie Knecht-Drenth per 1 januari 2017 aan het Fries Museum. Daarbij hoort een fonds met een bedrag van bijna een half miljoen euro voor het tentoonstellen, het behoud en de uitbreiding van de collectie.
Twintig jaar geleden heeft het echtpaar Tijmen en Helen Knecht-Drenth de grafiek-collectie van 4052 grafische werken officieel geschonken aan de provincie Fryslân, op voorwaarde dat de kunst in het Fries Museum te zien zou zijn. Vervolgens gaf de provincie de collectie en het geld officieel over aan het museum.
Aan deze schenking was een bedrag gekoppeld van 1 miljoen gulden (453.780,20 euro), dat 20 jaar op de bank vast was gezet en nu met rente is uitgegroeid tot een bedrag van 490.731 euro. De constructie is na 20 jaar verlopen en daarom draagt de provincie de collectie en het geld nu officieel over aan het museum. De familie Knecht-Drenth en het museum zijn daarover geïnformeerd.
Dwangbuis
De schenking aan het Fries Museum zorgde in 1996 voor discussie in Fryslân. Een artikel van kunstkenner Huub Mous in de Leeuwarder Courant van 24 december had de kop: ‘Dwangbuis voor het Fries Museum’ het echtpaar Knecht-Drenth had als voorwaarde gesteld dat de verzameling tentoongesteld en zou worden uitgebouwd. Mous noemt deze criteria een dwangbuis. Mous wees erop dat Fryslân en het Fries Museum niet veel relatie hebben met de kunstvorm grafiek. Verder werd er getwijfeld aan de kwaliteit van de verzameling. Drie andere musea in Nederland hadden de schenking eerder afgeslagen. Op dit moment ligt de grafiek-collectie Knecht-Drenth opgeslagen in het depot van het Fries Museum.