Nieuw geval van vogelgriep bij Bollingawier ontdekt

© ANP
In de buurt van Bollingawier is zaterdag aan het einde van de middag vogelgriep ontdekt. Bij elkaar zijn 27 dode smienten geruimd uit de vaart De Peazens.
Wetterskip Fryslân zal zondag met een team zoeken naar dode vogels in het gebied rondom Bollingawier. Dat is een buurtschap bij Oosternijkerk, in de gemeente Dongeradiel. Om verspreiding te voorkomen, sluit It Fryske Gea de buitendijkse Peazumerlanden af voor publiek.
Meerdere teams zijn zaterdag aan het zoeken geweest naar dode vogels in de omgeving van Ferwert, Boksum/Hilaard, Workum/IJlst, Terschelling en buitendijks.
Bij elkaar zijn zo'n 150 vogels gevonden. Maandag zoekt het team verder in deze gebieden. Zondag is een team paraat om bij meldingen van mogelijke uitbraken van vogelgriep meteen te kunnen ruimen.