Holwerd aan Zee helpt niet vaargeul Ameland open te houden

De plannen van Holwerd aan Zee helpen vooralsnog niet genoeg om de vaarroute naar Ameland open te houden. Dat is de uitkomst van het onderzoek dat dinsdag aan het dorp werd gepresenteerd.
Een dijkdoorbraak met een binnendijks zoutwatermeer ("spielmar") en het kanaal naar het dorp zouden moeten zorgen voor een andere stroming. De vaargeul naar Ameland zou dan minder snel dichtslibben en dat zou een besparing op de baggerkosten opleveren. Maar dat is niet zo, blijkt nu. Daarmee valt de financiële basis onder de plannen vandaan.
Er zijn alternatieven, zo werd gezegd. Zo is er serieuze belangstelling van marktpartijen voor het bouwen van vakantiewoningen. De doorbraak van de dijk raakt dan wel uit beeld.