"Rijk moet bijdrage leveren aan uitbaggeren Westgat"

© Google Earth
Het Rijk moet een bijdrage leveren aan het uitbaggeren van het Westgat bij Lauwersoog. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over deze zaak. Het uitbaggeren is van belang, omdat het voor de beroepsvaart steeds moeilijker wordt de via de vaarroute de haven van Lauwersoog te bereiken.
De regio wil het baggeren zelf wel voor haar rekening nemen en het grootste gedeelte betalen. Maar de PvdA en de VVD in de Kamer vinden dat het Rijk dan ook moet meebetalen. Een goed toegankelijke vaargeul is van belang voor de werkgelegenheid van de regio, vinden ze.
De gemeente De Marne heeft toegezegd de kosten van het baggerwerk te willen betalen, als het Rijk de kosten van de meetresultaten van het baggeren betaalt. Minister Schulz wilde aanvankelijk geen geld uittrekken voor een pilot die moest aantonen dat het baggeren van het Westgat haalbaar is. Daarom heeft de regio zelf besloten geld op tafel te leggen, op voorwaarde dat het Rijk ook een bijdrage levert.
In de Tweede Kamer is nu een motie aangenomen waarin wordt gepleit voor een bijdrage van het Rijk aan de plannen om het Westgat uit te baggeren. Volgens de fracties van de PvdA en de VVD zou de regering daaraan moeten bijdragen, omdat het belangrijk is voor de werkgelegenheid in het krimpgebied.