''Nadenken over verbeteren kievitstand is goede zaak''

Gedeputeerde Johannes Kramer vindt het een goede zaak dat de Bond van Friese Vogelwachten nadenkt over het verbeteren van de kievitstand. Hij zegt dat in een reactie op het plan van de BFVW om kievitseieren in een broedmachine te laten uitkomen. De BFVW wil dat er zo'n tienduizend eieren kunstmatig worden uitgebroed. Als de kleintjes groter zijn, kunnen ze in het land worden uitgezet. Via de natuurlijke wijze groeien momenteel nauwelijks jonge kieviten op, omdat roofdieren het op de dieren hebben voorzien.
De BFVW heeft de afgelopen weken in regiobijeenkomsten gesproken over het idee van broedmachines. Mocht iedereen voor het plan zijn, dan moet er bij de provincie een ontheffing worden aangevraagd in het kader van de nieuwe Natuurwet. De provincie zal goed bekijken of het kunstmatig uitbroeden volgens de wet kan, zegt gedeputeerde Kramer. Cruciale vraag is of het meenemen van eieren naar de broedmachine goed is voor het in stand houden van de kievitstand.