Oosterstreek heeft weer een dorpshuis met café

Het dorpshuis van Oosterstreek is uitgebreid. Het café naast het dorpshuis hoort er sinds vrijdag ook bij. Eigenlijk is daarmee een oud situatie weer in ere hersteld. Eerder was het een café met zalen, en werd het deel met de zalen er 'afgeknipt' om als dorpshuis te functioneren. Toen het café een aantal jaren terug leeg kwam te staan, kwam dorpsbelang in actie om er één groot dorpshuis van te maken. Met behulp van gemeente, provincie en een aantal fondsen kon het café uiteindelijk aangekocht worden.
Burgemeester Gerard van Klaveren brak vrijdag symbolisch de muur door, die het café en het dorpshuis van elkaar scheiden. De dorpsbewoners zullen de handen nog flink uit de mouwen moeten steken, omdat het eerdere café nog volledig opgeknapt moet worden. Een aantal vrijwilligers tekenden zich vrijdag meteen in voor alle klusjes waar nog mensen voor nodig zijn.