Snelle veerdienst van Holwerd naar Ameland

Een snelle boot die in 20 minuten van Holwerd naar Ameland vaart is een van de voorstellen van de stuurgroep die oplossingen heeft bedacht voor de vertragingen van de veerboot. Naast de vlugge verbinding voor eiland bewoners en forensen, zou het afsnijden van een bocht een tijdwinst van 4 minuten en minder baggerwerk moeten opleveren.
Bovendien wordt de dienstregeling zo aangepast dat vertragingen niet doorwerken in de volgende dienst en wordt er gekeken naar het verbeteren van het in- en uitladen van de veerboot.
Het advies van de stuurgroep wordt nu voorgelegd aan minister Melanie Schultz van verkeer, de Tweede Kamer en de gemeente Ameland. Jaarlijks worden 1,43 miljoen mensen vervoerd. In 2015 had een derde van de afvaarten te maken met langere vertragingen.