Vos bestrijden ter bescherming van weidevogels

Weidevogels krijgen in de periode tot 1 juli 2017 meer bescherming. De provincie Fryslân verleent een ontheffing zodat jagers in Fryslân 's nachts de vos mogen bestrijden. De jacht mag alleen in de zogenaamde weidevogelkansgebieden. Dit zijn speciale gebieden waar boeren met oog voor de weidevogels boeren. Met deze ontheffing hebben jagers toestemming om de vos te schieten met behulp van een lichtbak.
De ontheffing is verleend om te voorkomen dat veel weidevogelnesten straks leeg zijn.
Gedeputeerde Johannes Kramer: "Als weidevogelprovincie is het belangrijk om zorg te hebben voor de steltlopers in het weideland. Daar hoort bij om de vogels in de broedperiode extra bescherming te geven."