Provincie Fryslân wil jongere ambtenaren

De provincie Fryslân dat wil Gedeputeerde Staten. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij de provincie is op dit moment 47 jaar en dat moet naar beneden. Samen met de vakbond heeft de provincie daarom een plan opgesteld dat het mogelijk maakt voor werknemers van boven de 60 jaar om uren in te leveren en zo ruimte te maken voor jongere werknemers.
Volgens gedeputeerde Klaas Kielstra is die jonge aanwas belangrijk om zo de organisatie ook in de toekomst sterk te houden. De provincie schat in dat er in de komende jaren tussen de 60 en 70 mensen uren willen inleveren en daarmee zou dan 20 FTE vrijkomen voor mensen onder de 35 jaar.
De uren die worden ingeleverd door de oudere werknemers, worden voor 50 procent doorbetaald.