Nederlands Bijbelgenootschap boos over fraude Groene Bijbel

De Groene Bijbel van uitgeverij Jongbloed uit Heerenveen is niet zo groen als de naam doet vermoeden. Jongbloed had gezegd dat de bijbels op gerecycled papier waren gedrukt, van bijbels die eerder ingeleverd waren, maar dat is niet zo. Uit intern onderzoek blijkt dat een medewerker van het bedrijf daar verantwoordelijk voor is. Jongbloed zelf noemt het interne fraude.
Mensen die al een Groene Bijbel hebben en daar nu van af willen, kunnen deze terug sturen. Dan krijgen ze hun geld terug.
Nederlands Bijbelgenootschap erg teleurgesteld
De Groene Bijbel is een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap. In de bijbel zijn teksten over natuur en duurzaamheid gemarkeerd met een groene kleur. Er staan verdiepende teksten in over geloven en duurzaamheid.
Het Nederlands Bijbelgenootschap is diep geschokt over de fraude met de Groene Bijbel. De directeur zegt dat de vertrouwensbreuk niet zonder gevolgen kan blijven voor de samenwerking met Jongbloed.
De medewerker van Jongbloed die de misser op z'n geweten heeft, is intussen geschorst. De bijbels waren ingezameld door vrijwilligers van het Nederlands Bijbelgenootschap en zijn bij het gewone oud papier terecht gekomen. Dat is onacceptabel, zegt de directeur van het Bijbelgenootschap. "Dit alles noodzaakt ons, onze relatie met Jongbloed grondig te heroverwegen", zegt hij.