"Subsidie-overleg provincie en gemeenten schiet tekort"

De Provincie Fryslân krijgt een tik op de vingers van de Noordelijke Rekenkamer. Onderzoekers van de rekenkamer zeggen dat de provincie niet goed genoeg met gemeenten heeft overlegd over subsidies aan maatschappelijke instellingen zoals Zorgbelang, Fryslân, Tûmba en COC Fryslân.
De provincie wilde ophouden met subsidie aan de organisaties, omdat landelijk is afgesproken dat gemeenten voortaan over zaken van zorg en welzijn gaan. Maar de gemeenten wilden niet
Provinsje betellet oan 2018
De provincie betaalt nu nog voor elf maatschappelijke instellingen. Dat kost vier en een half miljoen euro per jaar. In 2018 komt daar definitief een eind aan. Dat zou eigenlijk drie en een half jaar eerder, zeggen de onderzoekers van de Noordelijke Rekenkamer.
Goede afspraken noodzakelijk
De rekenkamer zegt dat de provincie er voortaan niet meer zomaar vanuit mag gaan dat gemeenten voor bepaalde zaken zullen betalen, zonder dat ze daar vooraf goede afspraken over hebben gemaakt. De rekenkamer wilde bovendien dat de provincie onderzoekt welk effect het ophouden van de subsidies in 2018 heeft.
Niet zomaar overnemen
In een reactie zegt de provincie dat ze de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer niet zomaar willen overnemen. Ze willen eerst overleggen met de gemeenten, want die zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de zorgtaken.
De rekenkamer doet onderzoek naar hoe de provincies het geld besteden qua efficiëntie, doelmatigheid en rechtmatigheid.