Experiment Gaasterland houdt op na vijftien jaar

Experiment Gaasterland houdt na vijftien jaar op van bestaan. Al die tijd hebben boeren, bewoners en ondernemers in het gebied de kans gekregen om verantwoordelijkheid te dragen voor het behoud van het landschap. Daar komt nu een eind aan. De plaatselijk organisaties Streekwurk en Bosk & Greide presenteren dinsdagavond hun bevindingen.
Initiatiefnemer van het eerste uur Anne Gersjes kijkt tevreden terug. “Wij hebben door de natuurontwikkelingen ook een ontwikkeling gemaakt op het gebied van educatie, recreatie en economie”, zegt hij.
Bemoeienis
Wat veldman Gersjes jammer vindt, is dat de laatste jaren bestuurders en ambtenaren hun veel hebben bemoeid met het experiment. Dat heeft ervoor gezorgd dat een project twee jaar eerder werd stilgelegd dan dat het doel was.
Haven van Sloten
Op dit moment lopen er nog een paar projecten. Zo wordt er achter de haven van Sloten gewerkt aan een recreatiegebied met een wandelpad, vijver, wensboom en een vlindertuin.
Van Aartsen
Het idee voor Experiment Gaasterland kwam van Jozias van Aarstsen die toen minister van landbouw natuurbeheer en visserij was. Hij kwam in 1994 met het idee. Het is later uitgevoerd in Gaasterland.