Derde elektrische vaarroute in Fryslân komt er

In het voorjaar van 2017 wordt met de aanleg begonnen van de derde elektrische vaarroute in Fryslân: de Reidmarroute. De provincie Fryslân, de gemeente Súdwest-Fryslân en omwonenden hebben een akkoord gesloten. Het nieuwe vaartraject is een eerdere kanoroute, van Bolsward over de Blauhúster Puollen naar Oudega.
De route is alleen bedoeld voor elektrische of hybride aangedreven sloepen en kan ook door suppers en kanoërs worden gebruikt. Met deze derde route wil de provincie Fryslân het schoon en stil varen verder bevorderen.
De Reidmarroute komt onder bij de meertjes It Fliet, de Reidmar en de Sipkemar langs. Voor het aanleggen van de route moeten dammen weggehaald en bruggen verhoogd worden. Op een aantal plaatsen moeten de vaarten breder en dieper worden gemaakt. De eerste stap die de provincie binnenkort zal zetten is het vinden van een aannemer.
Op dinsdag 22 november organiseren de provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân een inloopavond voor belangstellenden. Op deze avond krijgt u het laatste nieuws en kunt u vragen stellen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur in café De Freonskip, Vitusdyk 15, Blauwhuis.