Recordaantal grote zilverreigers broedt in Nederland

Een recordaantal grote zilverreigers heeft dit jaar in Nederland gebroed. Ook in onze provincie zie je ze steeds vaker. In totaal zijn er tussen de 290 en 318 broedparen geteld. Een deel daarvan heeft een plekje gevonde in de Makkumer Noordwaard.
Daar broeden ze vooral laag in de bomen die in het moeras staan. Het eiland is in beheer bij het Fryske Gea en het is de enigste plek in Fryslân waar de vogels broeden.
Muizenplaag
Toch worden er veel meer vogels gezien. Dat heeft onder andere te maken met het aanbod aan voedsel. De muizenplaag zorgde er bijvoorbeeld voor dat er heel veel grote zilverreigers naar Fryslân kwamen.
Het gaat bovendien zo goed met de soort omdat ze beter worden beschermd in oost- en zuid-Europa. Ook de warmere winters pakken gunstig uit.