Geen inbraak op Schiermonnikoog, Leeuwarden boven gemiddelde

© Omrop Fryslân
Op Schiermonnikoog is vorig jaar niemand slachtoffer geworden van woninginbraak. Ook op de andere Waddeneilanden werd niet veel ingebroken. Op Vlieland en Terschelling één keer en op Ameland vijf keer. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Nederland waren er in 2015 vijf woninginbraken per duizend inwoners. In Fryslân zit alleen de gemeente Leeuwarden daar boven. Met ruim achthonderd inbraken, ging het omgerekend om acht per duizend inwoners.
Ook het aantal geweldsmisdrijven ligt in Leeuwarden hoger dan het landelijk gemiddelde van vijf per duizend inwoners. Hier komt de gemeente Leeuwarden ook uit op acht geweldsmisdrijven per duizend inwoners. Smallingerland zit met zes geweldsmisdrijven per duizend inwoners ook boven het landelijk gemiddelde. Op Vlieland waren vorig jaar twaalf geweldsmisdrijven, op Terschelling zeventien, op Ameland zestien en op Schiermonnikoog zeven.