Patiëntenstop van ziekenhuis Nij Smellinghe is opgeheven

De patiëntenstop in Nij Smellinghe in Drachten is voorbij. Nieuwe patiënten kunnen vanaf volgende week weer terecht in het ziekenhuis. De afgelopen drie weken was er alleen ruimte voor patiënten die acute zorg nodig hadden. Afspraken voor nieuwe patiënten werden doorgeschoven naar het nieuwe jaar. Deze tijdelijke maatregel is per direct opgeheven. Dat kan, omdat Nij Smellinghe afspraken gemaakt heeft met verzekeraars, waaronder De Friesland Zorgverzekeraar,  Menzis en Zilveren Kruis.
Meer geld
De zorgverzekeraars geven dit jaar extra geld. De patiëntenstop was nodig omdat er veel meer patiënten naar Nij Smellinghe kwamen dan waar het ziekenhuis op had gerekend. Hierdoor werd er ook veel meer geld uitgegeven. In oktober was het budget met tien miljoen euro overschreden.
Niet iedereen kan terecht
Het ziekenhuis is er nog niet uit met de zorgverzekeraars VGZ en Multizorg. Mensen die hier zijn verzekerd, kunnen pas weer in 2017 in Nij Smellinghe terecht voor een afspraak. Dat geldt voor nieuwe patiënten, die geen acute zorg nodig hebben.