Zondag Freonedei: jubileum van de Freonen fan Omrop Fryslân

Komende zondag opent Omrop Fryslân in Leeuwarden zijn deuren voor de Freonen fan de Omrop. Op deze speciale Freonedei wordt het 25-jarig bestaan van de Freonen fan Omrop Fryslân gevierd. Vrienden en medewerkers doen dat met een ontbijt, een gemeenschappelijk kerkdienst en verschillende andere activiteiten. Maar waar houden de Freonen fan Omrop Fryslân zich eigenlijk mee bezig? En hoeveel Freonen heeft de Omrop precies? Wij legden de voorzitter van de Freonen fan Omrop Fryslân, Andrys de Blaauw, de volgende vragen voor:
Hoe zijn de Freonen fan Omrop Fryslân ontstaan? 
''Het begin was eigenlijk tijdens de sneeuwwinter van 1979. Heel Friesland lag begraven onder metershoge sneeuw. Via Eelke Lok hield de Friese radio contact met de hele provincie en kon de hulpverlening op gang komen. Een actiecomité werd opgericht, omdat men vond dat er in Friesland een eigen zender moest komen, als een soort van calamiteitenzender. Na meerdere acties richting de politiek werd in november 1981 officieel de vereniging Freonen fan Omrop Fryslân opgericht. Strijders van het eerste uur waren bijvoorbeeld Bearn Bilker en Clara de Boer-de Jong.''
Wat doen de Freonen?
''Wij houden ons bezig met het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van een volwaardige Omrop Fryslân en het zo mogelijk uitbreiden van de beschikbare zendtijd. Daarnaast proberen wij de Friese taal en de streektalen te bewaren en te bevorderen. Continue actievoeren is en blijft dan ook een van de belangrijkste taken van onze vereniging!"
Hoeveel Freonen zijn er en waar komen ze vandaan?
''Er zijn ongeveer 3400 Freonen fan Omrop Fryslân. De Freonen zijn over de hele wereld verspreid. Er zijn bijvoorbeeld veel Friezen die buiten Friesland wonen en Freon zijn. Maar de meeste Freonen komen natuurlijk uit de provincie."
Op welke acties van de Freonen bent u het meest trots?
''Uiteraard de acties om te komen tot een eigen zender en een eigen vereniging van ondersteuners. De acties om leden te winnen op de laatste dag van het jaar, in het programma Fryske Top 100, en bij verscheidene evenementen in Fryslân. En natuurlijk onze acties, samen met de Ried fan de Fryske Beweging en het Europees Bureau Kleine Talen, om te voorkomen dat Omrop Fryslân moest opgaan in een landelijke Regionale Omroep."
Inschrijven voor de Freonedei is niet meer mogelijk. Bent u er niet bij op 6 november? Dan kunt u toch nog wel een beetje meegenieten. De kerkdienst is vanaf 9.15 uur live te volgen via radio, televisie, Omropfryslan.nl en de Omrop-app.