Nieuw onderzoek naar gevolgen storten zand bij Noordzeekust

Er komt nieuw onderzoek naar wat de gevolgen van zandsuppletie zijn voor de natuur bij de Noordzeekust, waaronder ook de Friese kust. In het onderzoek wordt gekeken naar bijvoorbeeld de gevolgen voor het bodemleven in de Waddenzee. Rijkswaterstaat probeert met het storten van zand op verschillende plekken de kust intact te houden, zodat het land en de mensen daarachter geen risico lopen.
Tot en met vorig jaar zijn de gevolgen voor de natuur daarbij ook onderzocht, onder andere op Ameland, maar er is extra onderzoek nodig.
Er wordt goed gekeken naar het gebied dichtbij en onder de branding, waar het meeste zand wordt gestort. Een interessante vraag is bijvoorbeeld wat zoiets voor gevolgen heeft voor de vissen die daar voorkomen.
Natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea worden ook bij het nieuwe onderzoek betrokken. Voor hun is het belangrijk om er achter te komen wat het storten van het zand betekent voor de natuurlijke ontwikkeling van de duinen. Alle partijen hebben in een convenant afgesproken dat zij tot 2022 dit onderzoek uitvoeren en ondersteunen.