Aanleg parkeerterrein Hollum stilgelegd

De Coop yn Hollum © Google Street View
De aanleg van een parkeerterrein bij de Coöp-supermarkt in Hollum op Ameland is voorlopig stilgelegd door de Raad van State. Omwonenden hadden bezwaar aangetekend tegen de aanleg. Het is volgens de bewoners niet duidelijk hoe groot het parkeerterrein wordt en ze zijn bang voor wateroverlast omdat de afvoer van regenwater niet goed zou functioneren.
Bovendien zijn de buren bang voor stank- en geluidsoverlast. De gemeente moet de plannen opnieuw op papier zetten en het waterschap moet een nieuw advies geven over de afwatering.
De Raad van State heeft geen uitspraak gedaan of er sprake is van staatssteun. Volgens de omwonenden was dat wel het geval, nu de eigenaar van de supermarkt het parkeerterrein van de gemeente wil kopen, zo gauw het aangelegd is. Om ruimte te maken voor het parkeerterrein worden vier huizen gesloopt.