FNP wil dat N354 bij Tsienzerbuorren eerder wordt aangepakt

© Camjomedia
De N354 bij Tsienzerbuorren en Reduzum moet eerder worden aangepakt dan pas in 2018. Dat zegt de Friese FNP-fractie. De partij stelt de aanpak van de grote weg naar Sneek aan de orde in de Statencommissie. Aanleiding zijn de recente ongelukken en bijna-ongelukken die op deze plek gebeuren.
De FNP steunt de omwonenden in hun ongerustheid over de veiligheid van de weg. Dorpsbelang en omwonenden hebben genoeg van de aanhoudend onveilige situatie en de (bijna-)ongelukken.
Flitspaal
Klaas Fokkinga van de FNP wil van gedeputeerde Sietske Poepjes weten of ze bereid is om de geplande aanpak van 2018 naar voren te halen. Ook wil hij net als de bewoners tijdelijke maatregelen. Zoals een flitspaal die in het verleden ervoor heeft gezorgd dat mensen minder hard reden op dit bochtige deel van de N354.
Goed luisteren naar omwonenden
De FNP dringt ook aan op goede communicatie met de omwonenden. Fokkinga: "Der is noch mar frij koart lyn yn goed oerlis mei alle belanghawwenden in breed droegen oplossing keazen. It gefoel fan ûnfeiligens bliuwt lykwols, salang't der hieltyd wer ûngelokken barre." Hij vindt dat de provinsje heel goed moet luisteren naar de mensen. Volgens de FNP moeten de tijdelijke maatregelen die Dorpsbelang nu voorstelt geen probleem geen zijn.