Boerenpolder in Gaasterlan krijgt natuurlijkere inrichting

De Fryske greiden binne oan it feroarjen © Omrop Fryslân, Wendy Kennedy
De Gaasterlandse Séfonsterpolder krijgt meer natuur. De polder bij Rijs verandert van landbouwgrond in natuur. De polder maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur, een landelijk netwerk van natuurgebieden. Gedeputeerde Staten hebben dinsdag een gebiedscommissie benoemd, die de provincie adviseert over de inrichting van de polder. In de groep zitten vertegenwoordigers uit de streek met verstand van natuur en landbouw.
Beheer door boeren
De commissie heeft nieuwe leden, maar ook een nieuwe onafhankelijke voorzitter: Sicko Heldoorn. "Moai dat dit prachtige boskrike gebiet yn it súdwesten fan de provinsje der natuer by kriget", zegt de nieuwe voorzitter. Het is volgens hem van belang dat de mensen in de streek zich daar ook bij betrokken voelen. Heldoorn vindt dat de commissie daar een waardevolle rol in kan spelen. De vertegenwoordigers uit de streek vinden beheer van natuurgebieden door landbouwers gewenst, zo zegt hij.
Ynrjochting
De Séfonsterpolder is 25 hectare groot en ligt aan de oostkant van het Rijsterbos. In een zone rond het bos komen bosranden. Zo komt er een minder scherpe overgang tussen het bos en aangrenzend landbouwgebied. De bosranden zorgen voor de komst van meer bijen, vlinders en zangvogels. Verder van het bos af komen natte graslanden die niet worden bemest. Daardoor ontstaan er bloemrijkere weilanden met plantensoorten zoals rode klaver. Ook moet het gebied meer libellen en kikkers trekken.
Recreatie
Niet alleen de natuur profiteert van de nieuwe inrichting, ook inwoners en recreanten kunnen straks genieten van het gebied. Zo wordt in de plannen gehoor gegeven aan de wens om paden voor paard en wagen aan te leggen.
Hoe nu verder
Na dit besluit van Gedeputeerde Staten volgen er nog een paar stappen voordat eind 2017 de schep de grond in kan. Zo moet de gemeente de bestemming van het gebied nog veranderen van een agrarische bestemming naar natuur. Daarna volgt het inrichtingsplan waarop mensen kunnen reageren. De werkzaamheden moeten halverwege 2018 klaar zijn.