Schoolkinderen mogelijk naar huis gestuurd

Het tekort aan personeel in het onderwijs is zo groot dat de komende tijd misschien wel klassen naar huis zullen worden gestuurd. Ouders van kinderen op basisscholen van het Protestants Christelijk Basisonderwijs in Smallingerland hebben dat in een brief meegedeeld gekregen.
Het probleem speelt op veel scholen in Friesland. De Wet Werk en Zekerheid speelt een grote rol, maar ook de uitstroom van oudere leerkrachten en de aantrekkende markt. Onderwijzers kunnen meer kiezen tussen scholen en wisselen daardoor vaker van baan.
Volgens directeur Bas van Loo van het PCBO Smallingerland zullen scholen hun beleid moeten aanpassen. Zo vindt hij dat oudere leerkrachten meer als invaller moeten worden gezet en jonge docenten meer vastigheid moet worden geboden. Van Loo wil PABO-studenten ook al eerder aan de scholen binden.