Protest tegen monumentenstatus Burgum neemt toe

"Wij moeten zelfs een vergunning aanvragen, als we de ene kleur groen willen vervangen door de andere." De groep van eigenaars van gebouwen in Burgum die protest aantekenen tegen de monumentenstatus is groter geworden. Bij de twintig van eerst hebben zich nog vijf aangesloten.
De gemeente Tytsjerksteradiel wil 33 gebouwen aanwijzen als monument. De bewoners en eigenaars zijn het niet eens met dat voornemen. Zij hebben een protestgroep opgericht. Een monumentenstatus geeft extra kosten en regelwerk.
Waardevermindering
Men is bovendien bang dat het gebouw in waarde vermindert. Bovendien heeft de gemeente de eigenaars niet betrokken bij de plannen.
Na 17 november pas reactie
De protestgroep is niet tegen het principe van het behoud van erfgoed, maar vindt de werkwijze van de gemeente 'betuttelend'. De groep zal een eigen zienswijze indienen bij de gemeente. Op de commissievergadering van de raad op 17 november gaan ze inspreken. De gemeente wil dan pas een reactie geven.