"Europees Parlement kan niets aan fosfaatproblemen doen"

Het Europees Parlement kan Nederland niet helpen als het gaat om de fosfaatproblemen en het mogelijke verlies van derogatie. Dat zegt landbouw-woordvoerder Jan Huitema van de liberale fractie in het Europees Parlement. Huitema zegt dat als reactie op de ‘laarzen-actie’ van ongeruste boeren.
Huitema wordt vaak op het probleem aangesproken, maar kan er niet veel aan doen, omdat het Parlement niet over het verlenen van derogatie gaat. Dat is de bevoegdheid van de Europese Commissie op basis van vaststelde criteria.
Maatregelen
Volgens Jan Huitema moeten landbouw-organisaties en staatssecretaris Van Dam snel met elkaar maatregelen bedenken en doorvoeren om er voor te zorgen dat Nederland zo snel mogelijk onder het zogenaamde fosfaat-plafond uitkomt. Nieuwe plannen zijn nodig omdat het voormalige plan voor ‘fosfaatrechten' werd afgewezen door de Europese Commissie.
Onrust bij boeren
Sinds bekend werd dat de fosfaatrechten niet doorgaan in 2017 is het onrustig onder de boeren. Huitema is zelf melkveehouder in Makkinga en kan het zich goed voorstellen dat boeren weleens wakker liggen van de stront-problemen. Als Nederland het recht op derogatie verspeelt, moeten er in 2018 volgens berekeningen van het CBS zo’n 480.000 koeien weg, zo’n 20 procent van het totaal.
Huitema moet daar niet aan denken en vindt daarom dat boeren-organisaties en het Rijk alles op alles moeten zetten om snel onder het fosfaat-plafond uit te komen. Huitema denkt dat hiervoor een combinatie van diverse regels nodig zijn. Het niet vervangen van koeien die weggaan zou zo’n maatregel kunnen zijn. Huitema denkt dat een combinatie van diverse maatregelen nodig zullen zijn om de fosfaatproductie weer volledig terug te dringen. Het is de verantwoordelijkheid van Nederland zelf om die maatregelen te nemen, zegt de Europarlementariër. “De bal ligt nu bij Nederland.”
"Eén minuut voor twaalf"
CDA-Europarlementariër Anne Schreijer-Pierik waarschuwde eerder deze week ook al voor het risico om de derogatie te verliezen. "Zoals Nederland het nu laat plaatsvinden, gaat de derogatie er af. Dat heb ik kortgeleden gehoord van de nitraatcommissie."
Volgens vrouw Schreijer is het één minuut voor twaalf voor de melkveesector, misschien zelfs wel één minuut over twaalf. Vrouw Schreijer denkt ook dat de 23 miljoen euro die staatssecretaris Van Dam beschikbaar heeft om de problemen op te lossen onvoldoende zullen zijn. "Als je weet hoeveel koeien er weg moeten en dat één koe zo'n 1800 euro kost, dan weet je dat dat niet genoeg is", zo zegt de Christendemocrate.
Volgens vrouw Schreijer hebben veel boerenhuishoudingen ‘grote zorgen aan de keukentafel’: De maatregelen die nodig zijn, komen neer op een volledige herstructurering van de melkveehouderij. Vrouw Schreijer denkt daarbij onder andere aan een regeling voor oudere boeren, die op willen houden en het stimuleren van een meer duurzame ‘kringloop-economie’ op de boerenbedrijven. Zij vindt dat Nederland moet proberen om daarvoor ook andere geldpotjes te gebruiken, zoals de Juncker-gelden voor het aanjagen van de economie.
Hoorzittingen
Om meer duidelijkheid te krijgen over het probleem en de mogelijke oplossing, organiseert vrouw Schreijer op 8 december een hoorzitting over het Nederlandse fosfaatprobleem in het Europees Parlement in Brussel. Naast de Nederlandse landbouw organisaties zal ook de nitraat-commissie van de Europese Unie daar aan het woord komen.