PvdA wil minder dwingende wetten en regels voor MKB

Het midden- en kleinbedrijf heeft te veel last van alle regels. Daar moet wat aan gedaan worden, vindt de PvdA in de Tweede Kamer. Een nieuwe, onafhankelijke commissie moet bekijken of het MKB met nieuwe wetten uit de voeten kan. Die commissie geeft advies aan de regering en de Tweede Kamer. Tweede Kamerlid Jacques Monasch stelt dat voor bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken.
Monasch is het afgelopen jaar bij Friese midden- en kleinbedrijven langs geweest. Veel ondernemers klagen over de regeldruk.
Zeven op de tien mensen van de werkzame bevolking werkt in het midden- en kleinbedrijf. De sector is daarmee een grote banenmotor in Nederland en verdient daarom meer aandacht van politiek Den Haag, vindt Monasch.
Vishandelaar Eelke Damstra van Woudsend is blij met het plan van Monasch van de PvdA. Het geeft volgens hem goed aan waar de pijnpunten zitten. Midden- en kleinbedrijven vinden het moeilijk mensen in vaste dienst te nemen, terwijl ze dat wel willen. Dat komt onder andere door de financiële risico's, die zijn te groot. Als de ontslagvergoeding lager wordt, is het gemakkelijker om mensen aan te nemen, is Damstra van mening.
Damstra wil ook dat de politiek iets doet aan financiering van bedrijven. Banken geven nu nauwelijks nog krediet. Het zou beter zijn om in de sector zelf een fonds op te richten. Dan kan er een soort van kredietunie worden opgezet net als in het verleden, een soort van financiële coöperatie.