Gedeputeerde kritisch op gebruik van het Fries bij KH2018

Het Fries moet veel zichtbaarder worden bij de Culturele Hoofdstad 2018, zodat ook gewone Friezen uit de dorpen zich meer betrokken voelen bij het evenement. Dat zegt gedeputeerde Sietske Poepjes als reactie op een onderzoek van de Fryske Akademy naar het taalgebruik van de Culturele Hoofdstad op twitter. Volgens dat onderzoek van Lysbeth Jongbloed is hooguit één procent van de tweets van Culturele Hoofdstad in het Fries. Ook in de campagnes gebruikt Culturele Hoofdstad tot nu toe niet veel Fries.
Gedeputeerde
Het beheersen van het Fries is ook geen functie-eis in personeelsadvertenties van de Culturele Hoofdstad. Gedeputeerde Sietske Poepjes vindt één procent Friese tweets te weinig en zal de Culturele Hoofdstad er ook op aanspreken. De gedeputeerde rekent erop dat de Culturele Hoofdstad op korte termijn meer en vaker het Fries gaat gebruiken in haar communicatie.
Website
Woordvoerder Radboud Droog van de Culturele Hoofdstad erkent dat het percentage Friese tweets maar één procent is, maar wijst er wel op dat de website www.2018.eu wel in het Fries beschikbaar is. Alle berichten van de LWD 2018 worden meteen in het Fries vertaald, zo zegt Droog. Hij herkent zich dan ook niet in de kritiek dat het Fries zou ondersneeuwen bij de Culturele Hoofdstad. Volgens Droog staan er verschillende projecten op stapel met een grote rol voor de Friese taal. Droog verwijst onder andere naar het project 'Lân fan taal' bij de Oldehove en in de Prinsentuin, dat helemaal in het teken staat van het Fries en de meertaligheid.
Drietalig
Droog zegt verder dat Culturele Hoofdstad LWD 2018 er is voor 'alle Nederlanders en heel Europa' en dan ligt communicatie in het Fries weer minder voor de hand.' Gedeputeerde Poepjes is niet onder de indruk van dat argument. Communicatie in het Nederlands en het Engels hoeft natuurlijk niet uit te sluiten dat je dat op hetzelfde moment ook in het Fries doet. Volgens mevrouw Poepjes sluit dat ook beter aan bij het centrale thema 'mienskip'.