Het loopt storm bij de Alma-Tadema-tentoonstelling

Er komen tot nu toe veel meer bezoekers naar de Alma-Tadema tentoonstelling in het Fries Museum als verwacht. En verreweg het grootste deel komt van buiten Fryslân, namelijk 88% van de Nederlandse bezoekers. Daar profiteert niet alleen het Fries Museum van, maar de hele stad, zoals museum het Princessehof waar ook meer bezoekers worden geteld. De tentoonstelling is ruim twee weken geleden begonnen en er staan regelmatig rijen voor de kassa.
Van te voren is berekend dat er zo'n 750 bezoekers per dag nodig zijn om uit de kosten te komen. Dat zijn tot nu toe 1200. Het aantal mensen dat vrienden wil worden neemt ook toe, waaronder ook bedrijven.