Stoptrein stiet minút langer stil op Feanster stasjon

De stoptrein tussen Meppel en Leeuwarden blijft vanaf 12 december een minut langer op het station van Heerenveen. Het is een noodmaatregel tot 2021 om de scheepvaart bij het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden te ontzien. NS en de provincie hebben dat afgesproken.
Vanaf dat moment moeten vier treinen per uur rijden, waardoor schepen langer voor de spoorbrug bij Leeuwarden moeten wachten. Door de trein wat langer vast te houden op het station van Heerenveen, wordt de doorvaarttijd voor schepen nu verlengd.
In de tussentijd onderzoekt de provincie een definitieve oplossing. Opties voor na 2021 zijn onder andere een aanpassing van de staande mastroute, baggeren in het Van Harinxmakanaal, vervanging van de huidige spoorbrug of een aquaduct.
Het aanpassen van de staande mastroute vindt de provincie geen goed idee. Dat zou te veel aanpassingen vragen, bijvoorbeeld het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug. Vervanging van de spoorbrug zou wel een optie zijn. Kosten daarvan worden geschat op 70 miljoen euro.