Beweegbare Prins Hendrikbrug valt niet bij iedereen goed

De collegepartijen in Leeuwarden denken heel verschillend over het plan om de Prins Hendrikbrug in het centrum van de stad beweegbaar te maken. De Partij van de Arbeid en PAL/GroenLinks zijn enthousiast over het plan dat vanavond werd gepresenteerd, maar collegepartner CDA noemt het plan ‘onrealistisch’ vanwege de hoge kosten van 9 miljoen euro.
Door de Prins Hendrikbrug beweegbaar te maken PvdA en PAL/GroenLinks een alternatieve west-oost doorvaart langs de Leeuwarder binnenstad realiseren.

Gevaarlijke situaties

Volgens Klaas Zwart is zo’n alternatieve vaarroute van groot belang voor de recreatievaart, want die moet nu nog samen met de beroepsvaart door Van Harinxmakanaal en dat zorgt geregeld voor gevaarlijke situaties. Een nieuwe oostwest-vaarverbinding maakt daarbij de afstand over het water van Grou en de Alde Feanen naar Leeuwarder een stuk korter. Het zou de zuidelijke binnenstad volgens Zwart ook een stuk aantrekkelijker maken dan nu.

Konvooi

Zwart kan zich dan ook goed indenken dat er wel potjes en andere partijen zijn te vinden die mee willen betalen aan zo'n nieuwe vaarverbinding door de stad. Om overlast van een beweegbare Prins Hendrikbrug voor het verkeer te beperken, zou er volgens Zwart zoveel mogelijk in konvooi gevaren moeten worden.

Historische misser rechtzetten

Volgens nestor Piet van der Wal van PAL/GrienLinks was het een 'historische vergissing' om eind jaren '60 op de plek van een eerdere beweegbare brug een dam aan te leggen. Ook Van der Wal wijst op het grote belang van de nieuwe vaarroute van de recreatievaart. Het CDA vindt de plannen 'te duur' voor de gemeente Leeuwarden. "De gemeente Leeuwarden heeft op dit moment wel andere prioriteiten", vindt fractievoorzitter Friso Douwstra.

Geen geld gereserveerd

De gemeente Leeuwarden heeft in het lopende collegeprogramma geen geld gereserveerd voor een nieuwe vaarroute.