Met Doet en Gerrit naar Alma-Tadema

"In prachtige tentoanstelling" en "Fryslân kin wol hiel grutsk wêze op sa'n skilder". Doet Boersma en Gerrit Breteler zijn te spreken over de tentoonstelling Alma-Tadema - Klassieke verleiding in het Fries Museum.
"Falst hjir fan de iene ferbazing yn de oare, ik wist net dat der sa'n soad wurk fan Alma-Tadema yn it Fries Museum wie", zegt Doet Boersma. Ze vindt de tentoonstelling een mooi en compleet overzicht geven van zijn werk, de ontwikkeling van zijn werk en het geeft een indruk hoe de man was.
Ontdekking
Bij het zelfportret van hem toen hij 16 was kunnen Doet en Gerrit er bijna niet over uit dat je op die leeftijd al zo'n inzicht kunt hebben, al zo'n schildertechniek beheersen. De suppoosten van het museum tikken beide kunstenaars regelmatig op de schouder als ze wat te dichtbij de schilderijen komen. Maar telkens weer trekt het schilderij, willen ze zien hoe hij de streken heeft gezet, willen ze zijn techniek ontdekken. Aan het eind hangen twee schilderijen die nog niet af zijn. Het geeft een beeld van hoe Alma-Tadema werkte. Gerrit en Doet verbazen zich erover dat een deel nog schetsmatig is, terwijl er ook een deel al klaar is.
"Je wurde der waarm fan"
In de tweede zaal is wat meer over het leven van Lourens Alma-Tadema te vinden. Biijvoorbeeld kastpanelen uit zijn huis die hij heeft beschilderd. Boersma: "Dat je sa'n behoefte hawwe om te skilderjen, dêr wurde je dochs waarm fan." Hier hangt ook een portret van zijn tweede vrouw Laura. Een schilderij dat opvalt, omdat het minder is uitgewerkt. "Dat jout ek wol oan dat hy ek wol slinger hie", vindt Gerrit Breteler. "Hy kin it hiel presys útwurkje, mar it ek sa notearje. Lykas dy klean, dat binne eins in pear notysjes, mar de sfear is wol hiel moai."
Filmscènes
De grote stukken, de stukken die de meeste mensen aanspreken, hangen in de laatste zaal. Daarboven worden beelden geprojecteerd van filmscènes die gebaseerd zijn op enkele van zijn schilderijen. Dat laatste vindt Gerrit te veel. Het leidt af van de schilderijen. Doet is het met hem eens, maar ziet ook dat het voor een breed publiek wel mooi is: "Net elk sjocht mei ús eagen." Zowel Gerrit als Doet willen nog een keer naar de tentoonstelling, er is zoveel te zien, dat is te veel voor een bezoek.
Kapitaal
Lourens Alma-Tadema was een van de meest succesvolle schilders in de 19de eeuw. Hij woonde toen in Londen. Hij werd geboren in Dronryp en zat in Leeuwarden op school. Zijn schilderijen, heel romantisch en met een groot oog voor detail, zijn tegenwoordig een kapitaal waard. Doet Boersma schildert vooral Friese landschappen, expressief, op groot formaat en in felle kleuren. Gerrit Breteler is groot bewonderaar van Rembrandt en als schilder werkt hij zelf ook in die 17de-eeuwse kunstenaarstraditie. Beide kunstschilders zijn bekend met het werk van Alma-Tadema vanuit hun opleiding.
Buro de Vries
Op uitnodiging van het programma Buro de Vries waren ze bij de tentoonstelling van Alma-Tadema in het Fries Museum in Leeuwarden.