Opnieuw een slecht seizoen voor Friese weidevogels

Het is weer een slecht broedseizoen geweest voor de weidevogels in Fryslân. Dat zegt de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) op grond van tellingen die zijn gedaan. De kievit en de scholekster zijn achteruit gegaan in vergelijking met vorig jaar. De grutto en tureluur zijn zo ongeveer gelijk gebleven. Maar vooral de weidevogelskuikens was het een slecht seizoen. Door de natte lente en de kou sneuvelden veel jonge kieviten. De andere soorten hadden veel te lijden van roofdieren, te weinig voedsel en intensieve landbouw.