Anita Andriesen Prijs wordt wel weer uitgereikt

Anita Andriesen (1957-2008)
De Anita Andriesen Prijs voor ruimtelijke kwaliteit wordt wel weer uitgereikt. Dat heeft Gedeputeerde Staten besloten. De prijs werd eerder uitgereikt in 2010 en 2013. Het provinciebestuur reageert op klachten van de PvdA-fractie in de Provinciale Staten.
Die noemde het begin september teleurstellend dat de prijs al drie jaar niet meer is uitgereikt, terwijl gedeputeerde Sander de Rouwe had toegezegd dat de prijs zou blijven bestaan. Doel van de Anita Andriesen Prijs is om een impuls te geven aan de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân.
Ook zouden de Friezen door de prijs meer belangstelling moeten krijgen voor het Friese landschap. Anita Andriesen was gedeputeerde van Fryslân van 2002 tot aan haar overlijden in 2008. Zij maakte zich sterk voor het behoud van de kwaliteit van het Friese landschap.